Mobirise

OCHRANA SÚKROMIA

Podmienky používania internetových stránok a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ webových stránok soimco.sk:

Soimco a. s. 

Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, 

IČO: 44 367 465, DIČ: 2022672003, 

IČ DPH: SK2022672003 

podľa §4, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5468/B zo dňa 04.09.2008 


Kontakt na Prevádzkovateľa: kontakt@soimco.sk


Zásady používania súborov Cookies


Vysvetlenie pojmu “Cookies” všeobecne

Pri návšteve väčšiny webových stránok sa ukladajú cookies. Ide malé súbory, ktoré sa stiahnu do zariadenia používateľa webovej stránky. Keď používateľ opäť navštívi webovú stránku, tieto súbory sa na ňu stiahnu a to umožní stránke rozpoznať používateľove zariadenie. Používajú sa na technické účely (aby stránka lepšie fungovala), funkčné účely (aby zlepšili používateľskú skúsenosť s web stránkou), analytické účely (aby sa dala robiť analýza návštevnosti a výkonnosti web stránky) a na marketingové účely (na marketingové využitie informácií získaných o používateľoch stránok a ich zariadeniach). Ukladanie cookies na webstránkach sa dajú zakázať vo webovom prehliadači.


“Cookies” na webových stránkach spoločnosti Soimco a. s. 

Stránky, ktoré prevádzkuje Soimco a. s., môžu používať cookies a informácie zozbierané pomocou cookies. 


Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Soimco a. s. vyjadruje používateľ webových stránok spoločnosti Soimco a. s. súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. 

Ak Používateľ navštívi webové stránky Soimco a. s. a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považuje sa to za prijatie týchto podmienok používania súborov cookies. Keď si používateľ nepovolí vo svojom webovom prehliadači cookies, zostane používateľ anonymný.


Na stránke Soimco a. s. môže byť zapnutá služba Google Analytics. Informácie zhromaždené pomocou súborov cookies sa analyzujú v službe Google Analytics a slúžia napr. na zistenie návštevnosti stránky. Spoločnosť Soimco a. s. nezhromažďuje informácie, ktoré spájajú osobné údaje s informáciami služby Google Analytics.


Stránky Soimco a. s. sú vytvorené v softvéri Mobirise, ktorý môže pridať do webstránky svoje cookies. Podrobnejšie informácie o cookies  na stránkch vytvorených Mobirise môžete nájsť na stránke Mobirise s označením Privacy. 


Webové stránky Soimco a. s. odkazujú na stránky iných Prevádzkovateľov. Na tieto stránky sa nevzťahujú tieto zásady a Soimco a. s. nenesie žiadnu zodpovednosť za cookies a informácie, ktoré iní  Prevádzkovatelia webových stránok môžu o Používateľovi získať.


Ochrana osobných údajov

Soimco a. s. nezhromažďuje v rámci prevádzkovania svojich webových stránok žiadne osobné údaje. Nevyžaduje zadávanie osobných údajov a žiadnych iných informácií do formulárov.


Nájdete nás (v smere od Avionu) na odbočke vpravo z Galvaniho ulice.Odbočka je značená číslom 12/B a našim logom.

Pokračujte, kým neuvidíte budovu Mattonu (na prízemí je jedáleň a predajňa svietidiel).

Svoju návštevu prosím ohláste telefonicky.